850[+4/3-] 2009-05-25 11:17:11 postat de arriana
<ani4ka> sal
<arriana> sal
<ani4ka> ce faci?
<ani4ka> f sau b?
<arriana> f
<ani4ka> ok
<ani4ka> asl?
<ani4ka> eu am
<ani4ka> 19
<arriana> draga ce vrei?:)
<ani4ka> ssa vb
<ani4ka> cu tine
<ani4ka> sa-ti propun o afacere
<arriana> d?:))))))))
<arriana> zi
<arriana> :)
<ani4ka> cu cosmetica
<arriana> cre
<arriana> :)))
<arriana> care
<ani4ka> avon
<ani4ka> te premiez
<arriana> :)))))))))
<ani4ka> primesti un cadou
<ani4ka> in vvaloare de 200lei
<ani4ka> deproduse
<arriana> vrea un baiat
<ani4ka> ce?
<arriana> dance_planet
<arriana> vb cu el
<ani4ka> sa se inscrie
<ani4ka<ani4ka> ?
<arriana> da
<ani4ka> unde il potgasi?
<arriana> pe chisinu
<arriana> ;)
<arriana> chisinau
<ani4ka> nu-l gasesc fami legatura
<ani4ka> sa intre el la mine
<ani4ka> ei?
<ani4ka> imi fcai
<ani4ka> faci
<arriana> vrea o poza de a ta
<ani4ka> hai ziii
<ani4ka> sa intre lamine
<ani4ka> sa vb cu el
<arriana> zii unde te fli
<arriana> afli
<ani4ka> MAgdacesti> ?
<arriana> strada
<ani4ka> :)))
<arriana> ce rizi
<arriana> :)))))
<ani4ka> ce strada sa zic da/?
<arriana> da
<ani4ka> pentru ce?
<arriana> treb
<ani4ka> :))
<ani4ka> pt ce?
<ani4ka> stii unde e Magdacestiu macar?
<arriana> in africa
:))))))
Formation Gestion Projet   Formation Microsoft Project   Formation logiciel de planification   Formation logiciel gestion de projets Toutes les villes en France
Formations Gestion de Projet   l'immobilier Versailles   Choisir Immobilier   Publicit√© Internet   Logiciel gestion centre de formation en ligne